کتاب‌های برای خواندن و نخواندن

بدی کتاب خری‌های من توی نمایشگاه این است که هر سال با توجه به گرایش‌های مطالعاتی آن سال و مقتصیات آب و هوا یک سری کتاب می‌خرم به خاطر همین همه جوره کتابی در کتابخانه‌ام پیدا می‌شود. امسال شاید بتوان کتاب‌ها را به سه دسته تقسیم کنم که البته سه دسته با هم متداخل است. یک سری کتاب‌ها را برای معرفی در برنامه‌‌ی رادیویی نقد کتاب خریدم. بخش دیگری هم مربوط به درس و مشق و با موضوع رسانه بود و البته یک دسته دذیگر هم کتاب‌ةای دلی و همین‌طوری:

زندگي در عيش، مردن در خوشي پوستمن،نيل ؛ طباطبايي،صادق اطلاعات 25000 1388/2/29
تكنوپولي: تسليم فرهنگ به تكنولوژي پوستمن،نيل ؛ طباطبايي،صادق اطلاعات 28000 1388/2/23
خاك زخمي اسماعيل‌پور،اسماعيل ايلاف 28000 1387/12/24
واقعه‌ي سياسي لار در سال 1328 شمسي شفيعي،محمدشفيع ايلاف 17000 1384/9/19
مديريت استراتژيك بازار آكر،ديويد ؛ ؛ فرهنگي،علي‌اكبر پيام پويا 55000 1386/12/7
خبرنویسی پیشرفته به زبان ساده احمد توکلی ثانیه 45000 1388
هالیوود چالز بوکفسکی چشمه 58000 1389
شگردها، امکانها و محدودیت‌های بحث با بنیادگرایان هوبرت شلایشرت طرح نو 55000 1387
امشب نه شهرزاد يعقوبي،حسين مرواريد 41000 1388/4/3
ارتباطات انساني فرهنگي،علي‌اكبر موسسه ‌خدمات ‌فرهنگي ‌رسا 50000 1387/11/12
غول‌های یخی رسول آبادیان موسسه مطالعات تاریخ معاصر 15000 1383
واژگان بورديو شويره،كريستيان ؛ نشر ني 18000 1385/12/5

این دسته بیشتر کتاب‌های جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی است که شاید خدا توفیق داد و برای معرفی در رادیو چیزی درباره‌شان نوشتم.

جامعه‌شناسي جوانان ايران ذكايي،محمدسعيد آگه 46000 1387/11/19
زمان مجازي تحول در نهادهاي مجازي عاملي،سعيدرضا بعثت 50000 1388/12/16
درآمدي به بحران جامعه‌شناسي جهاني معاصر آشتياني،منوچهر پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي 36000 1388/10/8
مدرن، يا، امروزي‌شدن فرهنگ ايران: رويكردي انسان‌شناختي و مطالعات فرهنگي فاضلي،نعمت‌الله پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي 50000 1387/3/1
نقش گروه‌بندي‌هاي سني در جهت‌گيري ارزشي، نگرشي و رفتاري اعظم‌آزاده،منصوره ؛ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 34000 1388/1/19
روانكاوي فرهنگ عامه: نظم و ترتيب نشاط ريچاردز،بري ؛ پاينده،حسين ثالث 60000 1388/11/5
جامعه‌شناسی خبر وردي‌نژاد،فريدون ؛ بهرامي‌رشتياني،شهلا ثانیه 48000 1388
جامعه‌شناسي مصرف (گردشگري و خريد) تيموتي،دالن جي. ؛ جامعه‌شناسان 58000 1388/10/29
چالش‌های پيش روی بانکداری اسلامی منور اقبال/ مسلم بمانپور دانشگاه امام صادق 15000 1387
گفتارهايي درباره فرهنگ، ارتباطات و توسعه بشير،حسن ؛ حقيقي،ابراهيم دانشگاه امام صادق (ع) 25000 1389/1/22
فلسفه در خیابان روزبه گیلاسیان روزبهان 60000 1389
سير مجازات در اديان و تمدن‌ها كرمي،صابر شركت چاپ و نشر بين‌الملل 20000 1388/2/26
آنارشيسم وارد،كالين ؛ شركت نشر نقد افكار 35000 1388/10/16
اشتغال زنان در ایران شهلا باقری شورای فرهنگی اجتماعی زنان 7000 1382
نقش زنان در انقلاب مشروطه خدادادلزرجاني،معصومه فرهنگ ايليا 45000 1388/5/14
بينايي سيستمي: رمزگشايي از زندگي سازماني اشراي،باري ؛ قطره 50000 1388/9/9
آينده‌نگاري فناوري ارتباطات درايران 1404 پاكروان،محمدرضا مركز تحقيقات سياست علمي 50000 1388/11/5
زندگي روزمره در ايران مدرن با تامل بر سينماي ايران لاجوردي،هاله نشر ثالث 36000 1388/9/30
درباره‌ي مطالعات فرهنگي هال،استوارت ؛ مك‌رابي،آنجلا ؛ محمدي،جمال نشر چشمه 40000 1388/12/3
نسل ايكس: بررسي جامعه‌شناختي نسل جوان ايراني كاظمي‌پور،عبدالمحمد نشر ني 20000 1388/3/18
فرهنگ‌شناسي: قدم اول سردار،ضياءالدين ؛ وان‌لون،بورين نشر و پژوهش شيرازه كتاب 35000 1388/9/28
جهان مسطح است: تاريخ فشرده قرن بيست و يكم فريدمن،توماس ال. ؛ عزيزي،احمد هرمس 100000 1388/6/31
تاثير جهاني‌شدن بر مديريت كسب و كار كارترايت،راجر ؛ هرمزي،احمد ؛ همشهري 50000 1388/3/31

این‌ها هم قرار است کتاب‌های شبه درسی باشد. کی خوانده شود خدا می‌داند.

مديريت بحران و رسانه‌ها وردي‌نژاد،فريدون ؛ بهرامي‌رشتياني،شهلا (سمت) 18500 1388/12/11
مجموعه مقالات مديريت و رسانه عالي‌زاده،عبدالرضا آسيا 42000 1388/12/10
شبكه‌هاي علمي مجازي عاملي،سعيدرضا ؛ گوهريان،كورش پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي 36000 1388/10/8
متن مجازي عاملي،سعيدرضا پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي 55000 1388/10/8
رسانه‌هاي جديد و سياست اكسفورد،باري ؛ پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي 43000 1387/10/28
روزنامه‌نگاری سایبر یونس شکرخواه ثانیه 58000 1388
فرهنگ جهاني: رسانه، هنر، سياست‌گذاري و جهاني‌شدن كرين،دايانا ؛ ناواشيما،نوبوكو ؛ جامعه امام صادق (ع) 80000 1388/11/11
نظريه رسانه‌ها (جامعه‌شناسي ارتباطات) بهرامي‌كميل،نظام كوير 49000 1388/8/26
حكمت رسانه‌هاي مدرن فهيمي‌فر،اصغر مارليك 30000 1388/7/7
رسانه‌شناسي دانائي،نسرين مبناي خرد 41000 1388/2/30
درك تئوري رسانه ويليامز،كوين ؛ قاسميان،رحيم نشر ساقي 27000 1386/2/11
تكنولوژي رسانه‌اي از منظري انتقادي لون،پوست‌ون همشهري 45000 1388/4/22
آينده‌ي تلويزيون در انگلستان عالي‌زاده،عبدالرضا هنر رسانه اردي‌بهشت 15000 1388/8/3
دورنماي جهاني رسانه‌ها: 4 سناريو در افق 2015 ميلادي هنر رسانه اردي‌بهشت 10000 1389/1/21
دورنماي شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني در استراليا: كينروي،استفان ؛ هنر رسانه اردي‌بهشت 10000 1389/1/28
پژوهش مجازي عاملي،سعيدرضا ؛ گوهريان،كورش ژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي 17000 1388/10/20

یک لیست هم از جامانده‌ها است کتاب‌هایی که نتواستم بخرم و توی نمایشگاه نبود.

انسان شناسی مدرن در ایران معاصر: تاریخچه، تحولات، مسائل و چالش ها نعمت‌اله فاضلی نسل آفتاب 55000
پژوهشي پيرامون رسانه‌ها و تجارت الكترونيك بامشاد،سمانه شركت نشر بهينه فراگير 25000
بازي‌هاي آموزشي: 4 تا 6 سال جولايي،مامك ؛ تهراني،شهرزاد نوآموز 30000
روش‌های طراحی پرسش‌نامه مرکز افکارسنجی دانشجویان
اندیشه آزادی: نگاهی از منظر اقتصاد سیاسی به تجربه ایران معاصر غنی‌نژاد و دیگران پیشبرد
طبقه متوسط و تحولات سیاسی در ایران معاصر حسین بحرانی آگاه
هنر هويت و سياست بازنمايي: مطالعه‌اي در تاريخ اجتماعي هنر امريكا صحاف‌زاده،عليرضا بيدگل 0
وضعيت اسف‌بار پسران ساكس،لئونارد نهاد رهبري، معارف 25000
پرسه‌زني و زندگي روزمره ايراني: تاملي بر مصرف مراكز خريد كاظمي،عباس آشيان 30000
پي‌ير بورديو جنكينز،ريچارد ؛ ؛ نشر ني 28000
حرمان یاسمینا رضا سالی
مردان اندیشه برایان مگی طرح نو
جستارهایی در رسانه مجموعه مقاله انتشارات دانشگاه اديان و مذاهب
ظرفيت‌هاي رسانه‌اي جهان اسلام بشير،حسن ؛ عليزاده،كتايون پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 0
اتول نامه سیدجمال هادیان طبانی زواره نشر یک 65000

توی عمر نه ساله نمایشگاه رفتن امسال دو سه تا کتاب هدیه هم گرفتم تا ته دلم ذره‌ای خنک شود. کتاب‌هایی که برای معرفی باید بنشینم و بخوانم.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s