گفتم نیم کیلو قارچ تازه بده. بعد از قضیه قارچ‌های سمی بازارشان کساد شده و هنوز عادی نشده است، اما وضعیت قارچ خوردن ما تغییری نکرده است.‌ ‌ قارچ رو خریدم و فراموش کردم. شب که می‌خواستم سوار ماشین شوم بوی خاصی در فضای ماشین پیچیده بود. قارچ‌هایی که فراموش کرده بودم در چند ساعت آفتاب ظهرگاهی آب‌پز شده بود. به همان شکلی که می‌بینید طبیعی و بدن هیچ چربی اضافه‌ای.‌ ‌ همسر گرانقدر معتقد بود که خراب شده است اما از خیرش نگذشتم و گذاشتم در مایکروفر تا فرآیند پختن کامل شود.‌ ‌ حالا نتیجه‌گیری با خودتان #hot #خوراک_قارچ

فتیله داخل دماغ بخش جدایی‌ناپذیر کودکی و نوجوانی من بود. هنوز هم وقتی خون لخته شده را در عمق حلقم احساس می‌کنم، همه‌ی آن نگرانی‌های روان در خاطره‌هایم، لخته می‌شود. طعم خون، خون خودت و خلسه اعتیادآوری که می‌خواهی هی بیاید هی هی بیاید شاید تمام شود.