روایت

روایت قصه و داستان نیست. روایت، چینش واقعیت برای نمایاندن حقیقت است.

بیان دیدگاه

دسته دسته‌بندی نشده

‌ این هم اتاق #کیمیا بعد از این که دیروز اتاق خودم را مرتب کردم. امشب که برگشتم کیمیا گفت اتاق‌اش را مرتب کرده است و بروم عکس بگیرم. البته هنوز کتابخانه‌اش را مرتب نکرده بود و به همین نمای کلی اکتفا کردیم. در ضمن پتوی من را انداخته بود بیرون و تصمیم گرفته بود از امشب خودش تنها بخوابد. اتاق‌اش تا تبدیل شدن به اتاق تیپیک بچه‌ها هنوز خیلی کار دارد و ساده و بدون تزیینات است. وقتی در هشت سالگی بعد از ازدواج خواهرم با برادرم اتاقدار شدیم در طول چند سال کل دیوار اتاقم پر از نقشه قاره‌ها و پوسترهای کیهان ورزشی شد. بعید نیست سر دیوارهای موقتا سفید اتاق کیمیا هم همین بلا بیاید. موقتا به گذاشتن نقاشی و کاردستی‌هایش روی تاقچه اکتفا کرده است. #اتاق کودک

منتشر شده در اینستاگرام

بیان دیدگاه

دسته اینستاگرامی‌ها

یکی از عذاب‌های الیم مرتب کردن و تمیز کردن #اتاق کار است. سه ماه از اسباب‌کشی گذشته و بعد از چند مرحله مرتب کردن، آخر سر امروز از هشت صبح رفتم سراغ مرتب کردن کتاب، نامه‌ها. کار مجلات قبلا تمام شده بود و آرشیو را در انبار تلنبار کرده بودم‌. این هم مرحله آخر دوازده ساعت کار مداوم است. می‌دانستم اگر بروم سراغ موبایل کار می‌خوابد و خوشبختانه کسی هم زنگ نزد. در زیر و رو کردن آرشیو کلی چیز پیدا کردم که می‌شود درباره‌اش نوشت. باشد تا بعد.

منتشر شده در اینستاگرام

بیان دیدگاه

دسته اینستاگرامی‌ها

‌ #پارسا۹۹ یکی از اولین جاهایی بود که می‌شد مثل آدم فارسی نوشت. ولی نصب‌اش ستمی بود. شده بود توی یک روز تا ده بار هم نصب کنم چون پشت سر هم قفل می‌کرد.

منتشر شده در اینستاگرام

بیان دیدگاه

دسته اینستاگرامی‌ها

عکس‌های‌تان از عزاداری #گراش و عزاداری گراشی‌ها در شهرهای دیگر را با هشتگ #عاشوراگراش منتشر کنید. عکس‌های شما در @haftberkeh منتشر می‌شود.

منتشر شده در اینستاگرام

بیان دیدگاه

دسته اینستاگرامی‌ها

‌ شب هفتم #محرم که می‌شود عصر روز ششم، وعده خانه خواهرم است. هنوز جلو خانه آن فضایی است تا چند دیگ #حلیم یا #هلیم نذری مادرشوهرش را بار بگذارند. حلیمی که از چند روز قبل گرفتار آن هستند تا وقتی که آدم‌های سطل به دست از راه می‌رسد و انتهای کار که دیگ‌ها شسته می‌شود. طعم محرم برای ما در #گراش هلیم پر گوشت خواهرم است.

منتشر شده در اینستاگرام

بیان دیدگاه

دسته اینستاگرامی‌ها

‌ آدمک‌های #گلی کیمیا در یک جمعه پاییزی ۱۶مهرماه با مشارکت و گل‌بازی خودم #بازی #گراش

منتشر شده در اینستاگرام

بیان دیدگاه

دسته اینستاگرامی‌ها