آیینی در #گراش از سال‌های پیشین وجود دارد که در آخرین شب #چهارشنبه ماه #صفر کودکان را #نیل می‌کنند. مثل خیلی از آیین‌های دیگر، کمتر جنبه اعتقادی دارد و بیشتر یک آیینی است که انجام آن از نظر اجتماعی جذاب است. این هم #حافظ خان در شب چهارشنبه آخر ماه صفر به سعی مادرش. البته اگر دست مادربزرگ‌هایش بود بیشتر خطی‌خطی‌اش می‌کردند.

منتشر شده در اینستاگرام

بیان دیدگاه

دسته اینستاگرامی‌ها

‌بوی نم که می‌پیچه مورچه‌ها زودتر از ما می‌زنن بیرون. روی خاک تشنه نقطه‌های سیاه حرکت می‌کنند انگار باید معنایی داشته باشد این آسمان ابری. #مورچه‌ها نشانه‌ی بارون نیستند نشانه‌ای غمگینی پایان بارون‌ هستند.

منتشر شده در اینستاگرام

بیان دیدگاه

دسته اینستاگرامی‌ها

‌ #بلال به نشانه آغاز فصل سرد

منتشر شده در اینستاگرام

بیان دیدگاه

دسته اینستاگرامی‌ها

‌ شب #تهران

منتشر شده در اینستاگرام

بیان دیدگاه

دسته اینستاگرامی‌ها

در کنار دکتر #اقتداری که خوشبختانه سرحال بود و دو ساعتی گپ زدیم. یکی از بهترین روزهای این سفر تهران

منتشر شده در اینستاگرام

بیان دیدگاه

دسته اینستاگرامی‌ها

‌ #ترنج #خیانت #مخاطب_خاص #چیزبرگر

منتشر شده در اینستاگرام

بیان دیدگاه

دسته اینستاگرامی‌ها

نمایشگاه مطبوعات، آبان‌ماه ۱۳۹۵

منتشر شده در اینستاگرام

بیان دیدگاه

دسته اینستاگرامی‌ها